Về ViCi Agency

Công ty TNHH truyền thông và dịch vụ ViCi Việt Nam là một trong những đơn vị tiên phong về dịch vụ phòng Marketing thuê ngoài cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Logo ViCi3

Lấy sự bài bản làm nền tảng cốt lõi cho các dự án

Tuân thủ các nguyên tắc, sáng tạo dựa trên giá trị cốt lõi, cam kết đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp

  1. Bài bản
  2. Cam kết
  3. Đồng hành lâu dài

Tầm nhìn & Sứ mệnh

  • Tầm nhìn: Trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ đi tới thành công
  • Sứ mệnh: Cung cấp giải pháp Marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với chi phí hợp lý và hiệu quả tối ưu

Khách hàng tiêu biểu

Yêu cầu triển khai dịch vụ